Vijeće roditelja

Poziv Vijeću roditelja_18022021

Poziv Vijeću roditelja 2021

Poziv Vijeću roditelja 2020.

 

Vijeće roditelja, šk. god. 2020./2021.

Razred

Predstavnik

Razred

Predstavnik

1.A

 Aleksandra Kundić

2.A

 Ivana Štajdohar

1.B

Anamarija Skoc Horvat

2.B

Tihomir Novosel

1.C

Trpimir Alajbeg

2.C

 Verica Kesak

1.D

Davorka Vuković

2.D

 Marija Kaliterna

1.E

 Mario Krička

2.E

 Aleksandra Jereb

3.A

 Petra Karniš Bošnjak

4.A

 Iva Gašparić

3.B

 Emica Krnjavić

 4.B

 Božena Barišić

3.C

 Andrea Tojčić

4.C

 Krešimir Rovčić

3.D

 Silvija Vladić Vrban

4.D

Kruno Petrinović

3.E

Zoran Vidović

     4.E  Brigita Juraga