Ispis

UPISI U PRVI RAZRED

                                                                                     UPIŠI XIII. - u !

                                                                            UPISI U PRVI RAZRED

                                                         Upute za online dostavu upisnica 2021./2022.

                                                      https://www.srednja.hr/skole/xiii-gimnazija-zagreb/

                                               STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA I. RAZREDA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 Natječaj za upis u 2020./2021. 

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

 

21-114-513

XIII. GIMNAZIJA ZAGREB

Učenici

320104

Opća gimnazija

4,00

104

320204

Prirodoslovno-matematička gimnazija

1,00

26

UKUPNO

5,00

130

Povjerenstvo za upise u prvi razred školske 2021./2022. godine - ovdje