Ispis

kriterij ocjenjivanja

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Njemački jezik II

Latinski jezik

Glazbena umjetnost

Likovna umjetnost

Psihologija

Logika

Filozofija

Sociologija

Povijest

Zemljopis

Matematika

Fizika

Kemija

Biologija

Informatika

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vjeronauk

Etika