Programi

 Programske zadaće i ciljevi u školskoj godini su:

Nastavni predmeti

Opća gimnazija

Prirodoslovno - matematička gimnazija

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

4

4

4

4

I.strani jezik (engl. ili njem.)

3

3

3

3

3

3

3

3

II.strani jezik (njem. ili engl.)

2

2

2

2

-

-

-

-

Latinski jezik

2

2

-

-

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

1

1

-

-

Likovna umjetnost

1

1

1

1

1

1

-

-

Psihologija

-

1

1

-

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

4

4

5

5

Fizika

2

2

2

2

3

3

3

3

Kemija

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

2

2

2

2

Informatika

2

-

-

-

2

2

2

2

Tzk

2

2

2

2

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

-

-

-

1

Etika ili vjeronauk

1

1

1

1

1

1

1

1

Matematika ili informatika ili njemački jezik

-

-

-

-

2

2

2

2