Zemljopis

Geografija je za učenike XIII. gimnazije jedan od omiljenijih predmeta, što učenici svakodnevno pokazuju zainteresiranošću za predmet, sudjelovanjem u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. U geografskom kabinetu vrlo se često mogu vidjeti učenici kako izlažu svoje radove, putem prezentacija Power Point, plakata ili referata. Odaziv učenika na školsko natjecanje svake je godine vrlo velik te se možemo pohvaliti i odlascima naših učenika na državna natjecanja.  

U svom radu profesori koriste razna pomagala i metode poučavanja. Računalo je jedno od osnovnih nastavnih pomagala, naravno, uz geografske karte, kredu i ploču. Često se prakticira rad u skupinama i samostalan rad, a barem jednom godišnje provede se i terenska nastava u korelaciji s ostalim predmetima. Terenskom nastavom obuhvaćene su, uz našu domovinu, i susjedne zemlje. Takav tip nastave učenici vrlo dobro prihvaćaju jer, uz druženje i zabavu, istražuju geografski prostor te uče. Prvi razredi obvezno posjećuju Vukovar dok viši razredi uglavnom odlaze na trodnevnu terensku nastavu u inozemstvo.

Tijekom godina izmjenjivale su se razne izvannastavne aktivnosti povezane s geografijom poput meteorologije i astronomije.

Trenutačno u školi imamo pet profesora geografije: ravnatelja mr. sc. Želimira Čečuru, prof., Ines Šimac, prof. i dipl. bibl., Srećka Štefančića, prof., Krešimira Mihajlovića, prof. i Marijanu Ban, prof.

škola1
škola2
škola3
škola4