Izborna nastava

Izborna nastava

- cilj: proširiti i produbiti znanja, zadovoljiti specifične interese i potrebe učenika

- zadaci: usvojiti sadržaje predviđene programom rada, osposobljavanje za timski rad i suradničko učenje, poticati razvoj znatiželje i istraživačkog duha kod učenika,razvijati kreativnost, stvaralaštvo, posebne talente

Ocjena izborne nastave ulazi u prosjek uspjeha i unosi se u svjedodžbu učenika.

VJERONAUK

ETIKA

MATEMATIKA

INFORMATIKA

NJEMAČKI JEZIK

ASTRONOMIJA

GLAZBENA UMJETNOST

FILMSKA UMJETNOST